Zarząd

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 15 lutego 2020 roku.   


Andrzej Grudziński – Prezes Zarządu
Roman Koziński – Członek Prezydium Zarządu
Jerzy Litwiński – Członek Prezydium Zarządu
Marek Łukiewski – Członek Prezydium Zarządu
Jerzy Mróz – Członek Prezydium Zarządu

Mariusz Goryszewski – Członek Zarządu
Marek Kotulski – Członek Zarządu
Beata Lewalska – Członek Zarządu
Janusz Milewski – Członek Zarządu
Ireneusz Romańczyk – Członek Zarządu