Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 15 lutego 2020 roku.   

Jan Bazukiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Szter – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dorota Műller – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Andrzej Wilk – Członek Komisji Rewizyjnej
Kamil Zapałowski – Członek Komisji Rewizyjnej