Pliki do pobrania

Udział w zawodach Systemu Sportu Młodzieżowego – środki Samorządu Województwa

preliminarz

potwierdzona lista uczestników

komunikat z realizacji zadania

ewidencja przebiegu pojazdu

Kadra Wojewódzka Młodzika – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa

preliminarz

prgram

sprawozdanie trehttp://www.wmfs.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2024/02/sprawodanietreneraKWM2024-12.xlsnera

potwierdzenie http://www.wmfs.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2024/02/potwierdzenieudzialuKWM2024-1.xlsudziału

druk zmian akcji

Kadra Wojewódzka Juniora młodszego – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki

preliminarz

program

sprawozdanie trenera

potwierdzenie udziału

druk zmian akcji

Kadra Wojewódzka Juniora – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki

preliminarz

program

sprawozdanie trenera

potwierdzenie udziału

druk zmian akcji

Kadra Wojewódzka Juniora – środki Samorządu Województwa

preliminarz

program

sprawozdanie trenera

potwierdzenie udziału

druk zmian akcji

Kadra Wojewódzka Młodzieżowca – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki

preliminarz

program

sprawozdanie trenera

potwierdzenie udziału

druk zmian akcji

Kadra Wojewódzka Młodzieżowca – środki Samorządu Województwa

preliminarz

program

sprawozdanie trenera

potwierdzenie udziału

druk zmian akcji

Inne druki

wniosek na zaliczkę

ekwiwalent sędziowski 2024

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych /zawodnik/trener/sędzia/

preliminarz – organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki