Podpisane Umowy z Samorządem Województwa na rok 2022

W dniu 5 kwietnia 2022 odbyło się uroczyste przekazanie umów na realizacje zadań w roku 2022, pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu.

Podpisano sześć umów na realizację zadań publicznych:

  1. Zadanie 2.1 – Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.

Zadanie to obejmuje:

Szkolenie zawodników Kadr Wojewódzkich /593 osoby/

Kadra Wojewódzka Młodzika

Kadra Wojewódzka Juniora młodszego

Kadra Wojewódzka Juniora

Kadra Wojewódzka Młodzieżowca

  • Zadanie 2.2 – Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe               w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadanie to obejmie dofinansowanie udziału około 850 reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego w zawodach systemu sportu młodzieżowego

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek żeglarstwa.

Zadanie to obejmie 30 zawodników Centrum Żeglarstwa i dofinansowanie płac trenerów.

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek judo.

Zadanie to obejmie 8 zawodników ośrodka judo oraz dofinansowanie płac trenerów.

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek pływania.

Zadanie to obejmie 17 zawodników ośrodka pływania oraz dofinansowanie płac trenerów

  • Zadanie 2.5 – Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich.

Zadanie to obejmie 16 wybitnych zawodników naszego województwa przygotowujących się do najważniejszych imprez sportowych.