Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspiera sport – rozstrzygnięcie ofert na realizację zadań na rok 2024

W dniu 19 stycznia 2024 odbyła się uroczysta prezentacja, rozstrzygnięcia ofert, na realizację zadań w roku 2024, finansowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Poniżej link do tej uroczystości:

https://warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/aktualnosci/8997-sportowe-talenty-z-warmii-i-mazur-ze-wsparciem-samorzadu

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu realizować będzie sześć zadań:

  1. Zadanie 2.1 – Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.

Zadanie to obejmuje:

Szkolenie zawodników Kadr Wojewódzkich

Kadra Wojewódzka Młodzika

Kadra Wojewódzka Juniora młodszego

Kadra Wojewódzka Juniora

Kadra Wojewódzka Młodzieżowca

Kwota dotacji: 800.000,00 zł

  • Zadanie 2.2 – Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe               w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadanie to obejmie dofinansowanie udziału reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego w zawodach systemu sportu młodzieżowego

Kwota dotacji: 370.000,00 zł

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek żeglarstwa.

Zadanie to obejmie 29 zawodników Centrum Żeglarstwa i dofinansowanie płac trenerów.

Kwota dotacji: 126.000,00 zł

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek judo.

Zadanie to obejmie 12 zawodników ośrodka judo oraz dofinansowanie płac trenerów.

Kwota dotacji: 25.000,00 zł

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek pływania.

Zadanie to obejmie 14 zawodników ośrodka pływania oraz dofinansowanie płac trenerów

Kwota dotacji: 35.000,00 zł

  • Zadanie 2.5 – Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich.

Zadanie to obejmie 20 wybitnych zawodników naszego województwa przygotowujących się do najważniejszych imprez sportowych.

Kwota dotacji: 145.000,00 zł