Umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2021

Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie, podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umowy na realizację zadań publicznych obejmujących następujące zadania:

Zadanie 2.1 – Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.

Zadanie to obejmuje:

Szkolenie zawodników Kadr Wojewódzkich:

Kadra Wojewódzka Młodzika – 347 osób, średnio 21 dni szkolenia przy stawce 45,00 zł

Kadra Wojewódzka Juniora młodszego – 13 osób, średnio 28 dni szkolenia przy stawce 86,00 zł

Kadra Wojewódzka Juniora – 37 osób, średnio  34 dni szkolenia przy stawce 92,00 zł

Kadra Wojewódzka Młodzieżowca – 50 osób, średnio 34 dni szkolenia przy stawce 92,00 zł

Zakup sprzętu sportowego

Dofinansowanie płac trenerów pracujących z kadrami wojewódzkimi

  • Zadanie 2.2 – Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe               w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadanie to obejmie dofinansowanie udziału reprezentantów województwa warmińsko-Mazurskiego w zawodach oraz zakupu sprzętu sportowego.

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek żeglarstwa.

Zadanie to obejmie 30 zawodników Centrum Żeglarstwa i dofinansowaniu płac trenerów.

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek lekkiej atletyki.

Zadanie to obejmie 15 zawodników ośrodka LA, zakup sprzętu sportowego oraz dofinansowaniu płac trenerów.

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek pływania.

Zadanie to obejmie 16 zawodników ośrodka pływania oraz dofinansowaniu płac trenerów

  • Zadanie 2.5 – Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich.

Zadanie to obejmie 18 wybitnych zawodników naszego województwa.