Akcje letnie – dokumentacja

Szanowni Państwo

  1. Przypominam, że preliminarze i programy, wnioski na zaliczkę na akcje, składamy na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji/zgrupowania – /wystarczy mailem/ – wmfsolsztyn@poczta.onet.pl

W związku z przebudową strony internetowej i brakiem na niej  druków,  potrzebna dokumentacja /druki/ przesyłana jest na maila – proszę tylko o informacje jakie druki przesłać

  • Rozliczenie /tj. sprawozdanie trenera, potwierdzenie udziału i faktury – oryginały, przesyłamy maksymalnie 7 dni po zakończeniu akcji/
  • Wszelkie zmiany terminu, miejsca akcji czy liczby zawodników muszą być zgłoszone na druku zmian /odnosimy się do złożonych planów rocznych akcji/
  • Bardzo proszę o złożenie preliminarzy i programów, wniosków na zaliczkę, na akcje w miesiącu lipcu, najpóźniej do 9 lipca 2021
  • Bardzo proszę o złożenie preliminarzy i programów, wniosków na zaliczkę, na akcje w miesiącu sierpniu, najpóźniej do 19 lipca 2021
  • Przypominam o zmianie adresu W-M Federacji Sportu.

Błędne faktury będą zwracane i nieopłacane.

Nowy adres:

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu

ul. Kościuszki 13    lok. 201-204 

10-502 Olsztyn

NIP 739-118-34-50

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Rafał Furgał

tel. 691 693 303