Umowa z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na rok 2021

Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie, podpisała na rok 2021, umowę z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizacje  zadania publicznego obejmującego:

  1. Szkolenie zawodników Kadr Wojewódzkich:

Kadra Wojewódzka Młodzika – 347 osób, średnio 21 dni szkolenia przy stawce 45,00 zł

Kadra Wojewódzka Juniora młodszego – 127 osób, średnio 28 dni szkolenia przy stawce 86,00 zł

Kadra Wojewódzka Juniora – 37 osób, średnio  34 dni szkolenia przy stawce 92,00 zł

Kadra Wojewódzka Młodzieżowca – 56 osób, średnio 34 dni szkolenia przy stawce 92,00 zł

2. Organizację Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

3. Dofinansowanie płac trenerów pracujących z kadrami wojewódzkimi