Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu

W dniu 19 lutego 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu.

Zebranie otworzył Prezes W-M Federacji Sportu – p. Andrzej Grudziński. W swoim wystąpieniu sprawozdawczym, były Prezes, Pan Zbigniew Lewicki, podkreślił bardzo dobrą współpracę przy realizacji zadań z Departamentem Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Delegaci przyjęli jednogłośnie sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za lata 2020-2021.

Delegaci przez aklamację, podjęli uchwałę, nadającą tytuł Honorowego Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu – Panu Zbigniewowi Lewickiemu, wieloletniemu Prezesowi Federacji.

Panu Zbigniewowi dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju sportu na Warmii i Mazurach, liczymy na dalsze wspieranie nas w codziennej pracy, swoją wielką wiedzą i doświadczeniem.

Na zdjęciu Zarząd i Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu

foto 1 – sprawozdanie Zarządu

foto 2 – Delegaci Zebrania

foto 3 – Podziękowania dla Prezesa Honorowego

foto 4 – Prezes Honorowy, Prezes W-MFS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej