Podpisanie umów z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań na rok 2023

W dniu 7 lutego 2023 odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizacje zadań w roku 2023, pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu.

foto relacja z uroczystości:

https://warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/aktualnosci/8204-miliony-zlotych-na-aktywnosc-fizyczna-w-regionie

Podpisano sześć umów na realizację zadań publicznych:

Zadanie 2.1 – Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.

Zadanie to obejmuje:

Szkolenie zawodników Kadr Wojewódzkich /551 osoby/

Kadra Wojewódzka Młodzika

Kadra Wojewódzka Juniora młodszego

Kadra Wojewódzka Juniora

Kadra Wojewódzka Młodzieżowca

  • Zadanie 2.2 – Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe               w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadanie to obejmie dofinansowanie udziału około 755 reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego w zawodach systemu sportu młodzieżowego

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek żeglarstwa.

Zadanie to obejmie 29 zawodników Centrum Żeglarstwa i dofinansowanie płac trenerów.

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek judo.

Zadanie to obejmie 9 zawodników ośrodka judo oraz dofinansowanie płac trenerów.

  • Zadanie 2.3 – Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – ośrodek pływania.

Zadanie to obejmie 13 zawodników ośrodka pływania oraz dofinansowanie płac trenerów

  • Zadanie 2.5 – Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich.

Zadanie to obejmie 21 wybitnych zawodników naszego województwa przygotowujących się do najważniejszych imprez sportowych.